click for info https://www.asiafive.com.nice https://www.watcheswear.com/.visit this page https://www.luckreplica.com.check over here replica watches for sale.you can check here https://www.goldreplicashop.com/.find more repliki zegark贸w.wikipedia reference fake-richardmille.com.check that https://rolexrolexwatches.top/.read review www.watchesjob.com.about his https://www.ziwatches.com/.this content perfect replica watches.Resources rolex replica.pop over here noob watches.navigate to this website www.fpatekphilippe.com.look at this website replica bell and ross watch.browse around these guys franck muller replica.check rolex replications for sale.Women's replica rolex.article freetagheuer.

Klubovna | Kanoistika Turnov

Provozní řád KLUBOVNY
Všeobecná pravidla využívání prostoru klubovny a jejího vybavení


1. OBECNÁ USTANOVENÍ
· Za prostory klubovny a její vybavení odpovídá správce klubovny, člen klubu nebo nájemce po
dobu návštěvy, akce nebo pronájmu. Nebo osoba pověřená správcem. Dále jako „správce“.
· Uživatel má právo využívat všechno vybavení klubovny, dle dohody.
· Klubovna je v provozu Po – Ne 7.00 – 22.00, výjimkami jsou pronájmy, kdy je čas dohodnut v rámci
nájemního řádu, či dohodou ústní se správcem.
· Akci, která by měla končit po 22. hodině je nutno hlásit správci budovy.
· V klubovně šetříme všemi energiemi – voda, elektřina, teplo. Při odchodu zhasínáme. Po vstupu do budovy není nutné se přezouvat, ale je nutné dbát na čistotu.
· vypnout ze zásuvky všechna elektrická zařízení při odchodu, (konvici, kávovar, …), mimo lednic, pokud jsou zapnuté.
· Bundy a kabáty patří na věšák. Na kamna se nesmí odkládat věci, ani se o ně opírat. Vstup a dveře
místností je potřeba zejména v zimě zavírat.
· V klubovně dodržujeme hygienu a pořádek (po použití WC spláchnout, uklidit odpadky do košů
apod.).
· Otevřený oheň (svíčky, zápalky) je možné využívat vždy kontrolovaně.
· Akce mimo klubové a pronájmy, je třeba nahlásit schůzky je třeba nahlásit v dostatečném předstihu
správci klubovny, který potvrdí volný termín.
· Veškeré závady a škody hlaste neprodleně správci.
2. UŽIVATELÉ JSOU POVINNI (OSOBA PŘEBÍRAJÍCÍ KLÍČE, NESE ODPOVĚDNOST ZAČINNOSTI V BUDOVĚ, BĚHEM AKCE NEBO PRONÁJMU):
· Zkontrolovat funkčnost vybavení, případné závady neprodleně nahlásit správci.
· Dbát na bezpečnost svou i ostatních osob.
· Udržovat pořádek a čistotu v klubovně i okolo ní (odpadky vyhazovat do nádob k tomu určených,
apod.),
· Zacházet šetrně s veškerým zařízením a vybavením.
· Veškeré vybavení vracet po skončení akce na původní místa (nábytek, zapůjčené potřeby, umýt nádobí ...).
3. UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO:
· kouřit v prostorách klubovny.
· užívat vybavení v rozporu s jeho účelem a záměrně ho poškozovat.
· jakkoliv zasahovat do instalovaného vybavení a elektrických rozvodů.
· přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
· Správce má právo osobu porušující pravidla využívání prostor klubovny vykázat z prostor klubovny a
zakázat jí vstup do klubovny až na dobu neurčitou.
· Uživatel je povinen škody jím způsobené uhradit v plné výši.
· Za odložené věci ponechané bez dozoru v prostorách klubovny nemůžeme ručit.
5. SPRÁVCE KLUBOVNY

 

Pravidla pro pořadatele akce


1. OBECNÁ USTANOVENÍ
· Chovejte se ohleduplně a snažte se nic nezničit.
· Klíče jsou od hlavních dveří.
· Ihned po příchodu, kabáty a bundy patří na věšák.
· Šetřete vodou a elektřinou, el. topení je nutno regulovat dle teploty pocitové, nelze však mít kvůli
vysoké spotřebě při celodenní akci el. topení stále naplno.
· Nádobí vzorně umyjte, vraťte na místo.
· Platí zákaz přenášení nábytku vyjma stolů a židlí, vše vraťte na původní místo.
· Chovejte se ohleduplně k nástěnkám, fotkám a veškerému dalšímu vybavení.
· Při odchodu zamykejte vchodové dveře a zkontrolujte.
· Platí přísný zákaz kouření v prostorách klubovny. Kouření je možné pouze před budovou, nedopalky
je nutno uklidit po akci.
· Dodržujte noční klid v okolí budovy (22–5 h).
· Veškeré závady a škody hlaste správci.
· Prosíme, abyste i v době svého pobytu udržovali všude vč. venkovních prostor pořádek!!!
2. PŘI ODJEZDU
· Nezanechávejte při odchodu ŽÁDNÉ jídlo v lednici, ani na kuchyňské lince.
· Ukliďte vše na svá místa, zavřete okna, zameťte, setřete podlahu (kuchyňku, sociální zařízení, vyklepejte rohožku) vyneste odpadky, zhasněte, zamkněte. Je možné využít erární
úklidové vybavení.
· Klíče předejte při odchodu dle dohody správci, pověřené osobě, nebo na své místo.
3. CO MŮŽETE BEZ OBAV VYUŽÍT
· Všechny neuzamčené prostory dle dohody nebo smlouvy.
4. CO NENÍ SOUČÁSTÍ PRONÁJMU
· Venkovní prostory a okolí budovy, které nepatří klubu, nejsou určené k užívání během
akce.
5. CENY A TERMÍNY
· Aktuální ceník a volné termíny najdete na klubových stránkách.
6. SPRÁVCE KLUBOVNY
· Jiří Válek, GSM: +420 605 817 131, e-mail: valas.jirka@seznam.cz