AKTUALITY

2019

 

NÁBOR DO ODDÍLU KANOISTIKA TURNOV

 

Pravidelné tréninky v úterý od 17:00 hod.

Kontakt:

Pavel Kozderka

Tel.: 777 982 857

Email: pluto.cz@gmail.com

Pro všechny platící členy oddílu.

Pro klíče od loděnice, branky, a příjezdové brány se stavte u Jirky Matějce v krámě.

Klíče dostanete, když budete mít řádně zaplacené příspěvky.

Oficiální tréninky byly stanoveny na:

           - pondělí 17:00

           - úterý    17:00

           - středa   17.30

           - čtvrtek  17:00

           - pátek    15.00

       Časy a dny tréninků mohou být během roku upraveny.

 • Trenér: Pavel Kozderka tel.: 777 982 857

                                         email:  pluto.cz@gmail.com 

 

ZÁPIS

z výroční členské schůze kanoistiky TJ Turnov konané

21.3.2019 v restauraci Karel IV.

 

Za výbor oddílu byli přítomni:

Martin Goruk, Otto Jarolímek, Jiří Válek, Jiří Matějec, Ondřej Zummer.

 

Schůzi předsedal a zapsal Martin Goruk.

PROGRAM:

 1. zhodnocení závodní činnosti za rok 2018
 2. letní a zimní příprava
 3. opravy a režim vleku          
 4. plnění příspěvkových a jiných povinností
 5. neplnění příspěvkových povinností a řešení dluhů                          
 6. výstavba a dokončení klubovny
 7. web
 8. volba výboru oddílu
 9. kontrola členské základny
 10. závody paddelboardů
 11. závody pramic
 12. odemykání Jizery
 13. 1. schůze výboru

 

POZOR! Tučné zvýraznění jména znamená úkol!

 

 1. Vyhodnocení nejlepšího závodníka CC Turnov za rok 2018.

Nejlepším závodníkem se opět stal Jan Miller.

Další umístění dodá O. Jarolímek.

 

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v příštích letech.

 1. Oficiální tréninky byly stanoveny na:

           - pondělí 16.30

           - úterý     16.30

           - středa   17.30

           - čtvrtek 16.30

           - pátek   15.00

       Časy a dny tréninků mohou být během roku upraveny.

Jako každý rok probíhá zimní příprava v hale TJ a v bazéně na Výšince.

Letos jsou zimní tréninky mládeže v tělocvičně TSC.

 

 

 

 

 

 1.    Vlek na lodě bude nadále k dispozici především pro závodní činnost.

Použití vleku pro soukromé a jiné než závodní účely musí být projednáno a  

     schváleno trenéry alespoň týden předem.

     Vlek je v současné době v pořádku a schopen provozu.

     Režim vleku visí v garáži.

     Česťa a Jirka.V vytipují novou káru na loďě.

 

 1.    Členské příspěvky:

       dítě do 18let - 200,-Kč/rok

       dospělí 600,-Kč/rok

       důchodci bez poplatku

       Poplatky za lodě - jednomístná loď- 150,- Kč/rok

                   dvoumístná loď - 150,- Kč/rok

                 pramice -             500,-Kč/rok

       Člen, který věnuje oddílu sponzorský dar vyšší než 3 999,- kč bude osvobozen od

       placení příspěvků. O využití sponzorských darů rozhodne výbor oddílu.

       J.Matějec přečetl zprávu o příjmech a výdajích oddílu.

 

       Poplatky za skautské lodě budou projednány na 1. SV

 1.    Všechny poplatky a příspěvky musí být zaplaceny do 30.6..

       Pokud nebudou zaplaceny členské příspěvky

       do tohoto data může výbor oddílu odhlasovat tyto sankce:

       - členský příspěvek navýšit o 100% (na 1200,-Kč).

       - při nezaplacení poplatku za lodě může být loď nabídnuta k veřejnému použití.

       - pokud nebudou dluhy zaplaceny do konce kalendářního

         roku, může být neplatič vyloučen z oddílu.

       Pokud by se chtěl neplatič vrátit zpět od oddílu musí uhradit všechny dluhy a

       zaplatí 1000,- Kč jako vstupné.

 

6. Další úpravy a postup prací budou projednány na 1. SV.

       Nutné opravy, úpravy a investice jsou:

       Venkovní sezení, ochrana komína, stoly, bar, světla nad bar, akustika, žaluzie,…

       Je nutné vypracovat půjčovní řád použití klubovny při pořádání neoddílových

       Akcí. Na 1. SV.

         Poděkování Jirkům za topení v klubovně v mrazivých dnech.

 

       Požadavky na údržbu předá J. Válek O. Jarolímkovi.

       Finanční požadavky na údržbu dodá na TJ O. Jarolímek.

       Vyjasnění brigád na 1. Schůzi výboru.

          

 

7.   Webové stránkywww.kanoistikaturnov.cz jsou v provozu.

     Správce J. Válek se je pokusí častěji aktualizovat. Připomínky a návrhy budeme řešit na první schůzi výboru.

                            

 

 1.    Složení výboru oddílu pro rok 2019:

Předseda:Martin Goruk

Jednatel:Otto Jarolímek

Hospodář:Jiří Matějec

Správce :Jiří Válek

 

           Další členové výboru:        Ondřej Zummer

                                                      Jan Miller

                                                                       Pavel Kozderka

 

           Dále byl návrh na přijejí Česti K. do výboru oddílu. Na 1.SV.

 1.      Seznam členů oddílu byl opraven a O. Jarolímek předá na TJ.

     Na 1. schůzi výboru bude rozhodnuto co s neaktivními či neplatícími členy.

 

10.     Závody paddelboardů na Loděnici v termínu 7.-8.9.2019. Garant J. Matějec.

         Výpomoc dalších členů oddílu je vítána a skoro až nutná.

 

 1.      Závody pramic se budou konat v obvyklém termínu, poslední květnový víkend    

         25.5.2019.
         Žádost o dotaci z města a výjimku z rušení nočního klidu zařizuje O.Jarolímek.  

         O další organizaci Pramic budeme jednat na výroční schůzi a dalších schůzích

         výboru.

 

 1.      Odmykání Jizery proběěhlo 30.3. ve 13.00 od Boučkova statku.

 

 

13.    První letošní schůze výboru se uskuteční 25.4.2019 od 18.30 hod na  

         loděnici.

         Pro letošní rok nebyly stanoveny termíny dalších schůzí, jelikož budou schůze

        výboru svolávány častěji dle nutnosti organizování závodů, pramic a jiných akcí.

          Budou projednány body 4,6,8,9,11,17.

 

 

 

        Na 1. Schůzi výboru bude projednáno další vybavení pro nováčky v odílu.

 

 

       Kontaktní adresa - kanoistika@turnov.cz , web -www.kanoistikaturnov.cz

Členské příspěvky:

       dítě do 18let - 200,-Kč/rok

       dospělí 600,-Kč/rok

       důchodci bez poplatku

       Poplatky za lodě - jednomístná loď- 150,- Kč/rok

                    dvoumístná  loď - 150,- Kč/rok

                    pramice -              500,-Kč/rok

       Člen, který věnuje oddílu sponzorský dar vyšší než 4.000,- bude osvobozen od

       placení příspěvků.

 

Všechny poplatky a příspěvky musí být zaplaceny do 30.6..

       Pokud nebudou zaplaceny členské příspěvky

       do tohoto data může výbor oddílu  odhlasovat tyto sankce:

       - členský příspěvek navýšit o 100% (na 1200,-Kč).

       - při nezaplacení poplatku za lodě může být loď nabídnuta k veřejnému použití.

       - pokud nebudou dluhy zaplaceny do konce kalendářního

         roku, může být neplatič vyloučen z oddílu.

       Pokud by se chtěl neplatič vrátit zpět od oddílu musí uhradit všechny dluhy a

       zaplatí 1000,- Kč jako vstupné.

 

Ahoj, posílám zápis schůze výboru z 21.2.2019.

1. brigády : bude vytvořen plán postupných prací a svolávání brigád na dodělání klubovny, 
     úklidu loděnice a dalších prací - zodpovědný J. Válek

2. Kácení stromů u náhona organizuje O. Jarolímek
 
3. Valná hromada se koná 13.3.2019 tradičně ve Sport baru TJ.
     Účast tří členů kanoistiky je vhodná. Valná hromada je nevolební, tedy kratší.
 
4. Výroční schůze oddílu bude 21.3.2019 v salonku rest. Karel IV. od 18.00hod.
     
5. Odmykání Jizery bylo stanoveno na 30.3. ve 13.00 od Boučkova statku.
     V případě zájmu o zapůjčení raftů mě kontaktujte do 29.3. 14.00 hod.
 
6. Závody pramic se budou konat v obvyklém termínu, poslední květnový víkend 25.5.2019.
     Žádost o dotaci z města a výjimku z rušení nočního klidu zařizuje O.Jarolímek.
     O další organizaci Pramic budeme jednat na výroční schůzi a dalších schůzích výboru.
   
7. Závody paddelboardů na loděnici v termínu 7.-8.9.2019 plánuje zorganizovat J. Matějec.
     O další organizaci závodů budeme jednat na výroční schůzi a dalších schůzích výboru.
 
S pozdravem a přáním hezkého dne Martin Goruk.

Tak přátelé:

UŽ JSME I NA FACEBOOKU

Jako

Kanoistika Turnov

https://www.facebook.com/kanoistikaturnov/ 

Díky Kosťo