Směrnice proplácení výloh spojených se zavodní činností.

S platností od 1.4.2017.

 

sportovně závodní činnost:

* hrazena prioritně z dotačních fondů města, kraje, svazu a MŠMT (dotace za rok 2016 pokryjí závodní činnost v roce 2017 - je přehled kolik je peněz) ( cca 30 000,-)

* sponzorské dary jsou další zdroje prioritně využitelné na závodně sportovní činnost

 

startovné

* je hrazeno v plné výši každému řádně přihlášenému závodníkovi na všechny závody pořadané ČSK DV a SVOČR.

* poplatky spojené s dohláškou si závodník hradí sám

* proplaceni startovného za závody pořádané jiným než výše uvedeným pořadatelem schvaluje VV

* při nenastoupení k závodu bez předchozí omluvy a tedy propadnutí startovného, nebo načtení pokuty za neomluvené nenastoupení k závodu pořadatelem závodu, všechny tyto částky je povinen závodník udhradit zpětně oddílu

 

jízdné

* je propláceno na všechny závody pořádané ČSK DV a SVOČR ve výší 3 Kč za kilometr

* jízdné na závody pořádané jiným než výše uvedeným pořadatelem schvaluje VV

* jízdné se proplatí na základě předloženého vyúčtování pouze za cestu na a ze závodů a to pouze na závodní víkend nebo jeden závod

* při účasti více závodníků se jízdné proplácí za vozidlo obsazené minimálně 3 závodníky nebo je jízdné děleno mezi jednotlivá vozidla (tři závodníci - tři auta = 1 Kč za km pro každého, 1 auto -3 závodníci=3kč/km)

* veškeré nejasnosti nebo rozpory při vyplacení řeší VV

* jízdné na mistrovské závody a závody ČP je proplaceno v plné výši

* proplacení jízdného na soustředění a jiné tréninkové aktivity podléhá schválení VV

 

ubytování

* se neproplácí

poplatky za pronájem (využití) kanálu

* jsou propláceny v plné výši na základě předložení dokladu o zaplacení daného poplatku

pronájem sportovišť

* rozhoduje a schvaluje VV

 

* veškeré jiné poplatky spojené se závodní a tréninkovou aktivitou mohou být proplacený pouze po schválení VV

 

předpoklad rok 2020

* startovné 15 000

* jízdné 35 000

 

Zúčtování výdajů bude vždy k datu 31.5. , 30.8. a 31.10. vyplácení bude do deseti dnů od zúčtování.

 

Doklady ze závodů ( cesťák, doklad o zaplacení startovného,..) se budou odevzdávat u J.Matějce v obchodě.