PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍPOJNÉHO VOZÍKU NA PŘEPRAVU LODÍ

 

Přípojný vozík je majetkem TJ. Turnov, Skálova 207 a KK. Turnov je jeho provozovatelem.

 

 • Provozovatel přípojného vozíku si vyhrazuje právo na používání vozíku hlavně na závodní a tréninkovou činnost KK. Turnov, (většina pátků a víkendů v závodní sezoně) viz provozní kalendář vleku.
 • V případě dvou rozdílných závodů v jednom termínu a na jiném místě, rozhoduje důležitost daného závodu. Konečné rozhodnutí náleží výboru KK. Turnov.
 • Půjčování členům oddílu je ZDARMA.
 • Půjčování ke komerční činnosti je zpoplatněno částkou Kč. 200,- na den.
 • Půjčování cizím osobám pro vodní turistiku je zpoplatněno částkou Kč. 100,- na den.
 • Rozhodování o půjčení vleku má výkonný výbor KK. Turnov a jím pověřený zástupce, který tento provozní řád též sepsal a schválil.
 • Doklady od vleku má na starosti OTTO JAROLÍMEK, který se též stará o platnou technickou kontrolu přípojného vozíku.
 • Dlouhodobé zapůjčení vleku (více než jeden den) je nutno nahlásit minimálně dva týdny předem a bude písemně zaznamenáno do provozního kalendáře vleku.
 • Krátkodobé zapůjčení vleku je možno řešit operativně, dohodou ze dne na den a bude též písemně zaznamenáno do provozního kalendáře vleku.
 • Rezervaci vleku je možné nahlásit buď osobně v areálu loděnice v tréninkové dny nebo na telefonním čísle 605 817 131 (správce areálu-Jiří Válek)
 • Vyzvednutí vleku bude u správce areálu loděnice, nebo u jím pověřeného zástupce. U této osoby se zároveň provede platba v Kč. za pronájem vleku v plné výši a bude vystaven doklad o zaplacení peněžní částky. Zároveň se předá platný technický průkaz a doklad o pojištění odpovědnosti z provozu tohoto vozidla.
 • Navrácení vleku bude u správce areálu loděnice, nebo u jím pověřeného zástupce, v termínu dohodnutém při předávání vleku.  
 • O půjčování vleku se bude vést písemný záznam do provozního kalendáře vleku, pro případné pozdější stížnosti, reklamace a pro zjištění využitelnosti přípojného vozíku.
 • Pronajímatel souhlasí při přebírání přípojného vozíku, s jeho technickým stavem a po celou dobu užívání s ním bude zacházet podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 •  Přípojný vozík vrátí v takovém stavu, v jakém si ho půjčil (čistý a nepoškozený).
 • KK. Turnov si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody, která vznikne nesprávným užíváním přípojného vozíku (prasklá konstrukce, rozbité světlo, atd.) a to buď finančně, nebo uvedením do původního stavu.

 

 

 

 V Turnově dne 15.03.2017

Vypracoval správce areálu: Jiří válek