click for info https://www.asiafive.com.nice https://www.watcheswear.com/.visit this page https://www.luckreplica.com.check over here replica watches for sale.you can check here https://www.goldreplicashop.com/.find more repliki zegark贸w.wikipedia reference fake-richardmille.com.check that https://rolexrolexwatches.top/.read review www.watchesjob.com.about his https://www.ziwatches.com/.this content perfect replica watches.Resources rolex replica.pop over here noob watches.navigate to this website www.fpatekphilippe.com.look at this website replica bell and ross watch.browse around these guys franck muller replica.check rolex replications for sale.Women's replica rolex.article freetagheuer.

Provozní řád přípojného vozíku | Kanoistika Turnov

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍPOJNÉHO VOZÍKU NA PŘEPRAVU LODÍ

 

Přípojný vozík je majetkem TJ. Turnov, Skálova 207 a KK. Turnov je jeho provozovatelem.

 

 • Provozovatel přípojného vozíku si vyhrazuje právo na používání vozíku hlavně na závodní a tréninkovou činnost KK. Turnov, (většina pátků a víkendů v závodní sezoně) viz provozní kalendář vleku.
 • V případě dvou rozdílných závodů v jednom termínu a na jiném místě, rozhoduje důležitost daného závodu. Konečné rozhodnutí náleží výboru KK. Turnov.
 • Půjčování členům oddílu je ZDARMA.
 • Půjčování ke komerční činnosti je zpoplatněno částkou Kč. 200,- na den.
 • Půjčování cizím osobám pro vodní turistiku je zpoplatněno částkou Kč. 100,- na den.
 • Rozhodování o půjčení vleku má výkonný výbor KK. Turnov a jím pověřený zástupce, který tento provozní řád též sepsal a schválil.
 • Doklady od vleku má na starosti OTTO JAROLÍMEK, který se též stará o platnou technickou kontrolu přípojného vozíku.
 • Dlouhodobé zapůjčení vleku (více než jeden den) je nutno nahlásit minimálně dva týdny předem a bude písemně zaznamenáno do provozního kalendáře vleku.
 • Krátkodobé zapůjčení vleku je možno řešit operativně, dohodou ze dne na den a bude též písemně zaznamenáno do provozního kalendáře vleku.
 • Rezervaci vleku je možné nahlásit buď osobně v areálu loděnice v tréninkové dny nebo na telefonním čísle 605 817 131 (správce areálu-Jiří Válek)
 • Vyzvednutí vleku bude u správce areálu loděnice, nebo u jím pověřeného zástupce. U této osoby se zároveň provede platba v Kč. za pronájem vleku v plné výši a bude vystaven doklad o zaplacení peněžní částky. Zároveň se předá platný technický průkaz a doklad o pojištění odpovědnosti z provozu tohoto vozidla.
 • Navrácení vleku bude u správce areálu loděnice, nebo u jím pověřeného zástupce, v termínu dohodnutém při předávání vleku.  
 • O půjčování vleku se bude vést písemný záznam do provozního kalendáře vleku, pro případné pozdější stížnosti, reklamace a pro zjištění využitelnosti přípojného vozíku.
 • Pronajímatel souhlasí při přebírání přípojného vozíku, s jeho technickým stavem a po celou dobu užívání s ním bude zacházet podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 •  Přípojný vozík vrátí v takovém stavu, v jakém si ho půjčil (čistý a nepoškozený).
 • KK. Turnov si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody, která vznikne nesprávným užíváním přípojného vozíku (prasklá konstrukce, rozbité světlo, atd.) a to buď finančně, nebo uvedením do původního stavu.

 

 

 

 V Turnově dne 15.03.2017

Vypracoval správce areálu: Jiří válek

 

 

 

 

to find the cheapest fendi knock offs online,the best swiss quality,welcome to visit our site.reddit China replica wholesale thought that enterprises has a corporate responsibility to society..